SCIOS inspectie

SCIOS Inspectie is wettelijke verplichting

 

De Milieueisen worden in deze tijd internationaal en nationaal steeds stringenter. De overheid stelt daarvoor wet- en regelgeving op, vastgelegd in Milieuwetgeving en een Activiteitenbesluit.

 

Noodstroominstallaties, zoals onze noodstroom aggregaten, vanaf 20kW hebben sinds 2016 een keurings- en inspectieplicht, volgens dit Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat deze installaties, afhankelijk van het vermogen, iedere 2 of 4 jaar gekeurd moeten worden. Samenvattend: vóór januari 2018 dienen de noodstroominstallaties, waarop de regelgeving van toepassing is, geïnspecteerd te zijn.

Zwart-Techniek-Kiwa-SCIOS-logo-NL
Certificaat-SSC-K94407-01-Zwart-Techniek

Keuring door Zwart Techniek mogelijk

 

Vanaf heden is Zwart Techniek, als eerste noodstroom aggregaat leverancier in Nederland, gecertificeerd voor het keuren en inspecteren van noodstroominstallaties volgende de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS. De keuring is gebaseerd op de SCIOS scope 4 (verbrandingsmotoren) en Scope 7c (olietoevoerleidingen).

 

Wij kunnen de wettelijk verplichte keuring aan uw nieuwe of bestaande noodstroominstallatie uitvoeren. Wilt u meer weten over deze keuringen, de SCIOS wet- en regelgeving, en wat Zwart Techniek voor u hierin kan betekenen en u kan ontzorgen? Leest u verder in onze brochure, die u hieronder kunt downloaden.

 

De goedkeuring en inspecties kan Zwart Techniek, als SCIOS-gecertificeerd bedrijf, voor u uitvoeren.