Wijziging activiteiten besluit

Wijziging activiteitenbesluit 19-12-2017

Per 19 december 2017 is er een aanpassing op het huidige Activiteitenbesluit (SCIOS Scope 4) doorgevoerd, waardoor het verplicht wordt om uw (stook) installatie tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de periodieke Inspectie (PI) ook op “een goede verbranding” te beoordelen. De beoordeling hiervan zal geschieden conform stookproef o.b.v. O2 en CO metingen in het uitlaatgassen-systeem van uw (stook) installatie.

Voorgaande is per 19 december 2017 ook van toepassing op (stook) installaties die minder dan 500 uur per jaar draaien (o.a. noodstroom installaties, sprinkler installaties etc.). Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) streeft hiermee aan geldende Europese regelgeving te voldoen. Tot 19 december 2017 waren installaties die minder dan 500 uur draaien nog vrijgesteld van deze stookproef. Installaties die voor deze datum zijn goedgekeurd behoeven geen herkeuring.

Op dit moment lopen er nog gesprekken tussen de branchegenoten, SCIOS Scope 4 gecertificeerde bedrijven en I&W, hoe deze wijziging het best te effectueren zijn. Zodra wij inhoudelijk de impact van hierboven genoemde wijziging, maar ook de technische richtlijnen & uitvoering, ondersteund door de branchegenoten bepaald hebben, zullen wij u hierover nader informeren. Wij verwachten u hierover begin 2018 verder te kunnen berichten.

Zwart-Techniek-marine-open-set